Fagligt har vi fokus på læsning, læseforståelse og stavning. Ligesom resten af skolen har elever i indskolingen læsebånd hver morgen, hvilket vi har god erfaring med. Matematik er ligeledes en væsentlig del af undervisningen på en eksperimenterende, legende og praksisnær måde. 

I løbet af dit barns tid i indskolingen er følgende fag på skemaet: 

  • Dansk (fra 1. klasse) 
  • Matematik (fra 1. klasse) 
  • Engelsk (fra 1. klasse) 
  • Idræt (fra 1. klasse) 
  • Musik (fra 1. klasse) 
  • Natur/teknik (fra 1. klasse) 
  • Kristendom (fra 1. klasse) 
  • Billedkunst (fra 1. klasse) 
  • Historie (fra 3. klasse) 
  • Svømning (fra 3. klasse).

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde og arbejde i grupper. Disse grupper sammensætter vi på baggrund af forskellige parametre – både fagligt og socialt. Det er vigtigt for os, at dit barn opbygger gode relationer på tværs af køn, grupper og klasser samt får en forståelse for, at vi er forskellige. 

Det pædagogiske arbejde 

Pædagogisk har vi opmærksomhed på at fremme dit barns styrker. I forhold til alle børnenes sociale samvær gør vi det tydeligt over for børnene, hvilken adfærd vi ønsker at se. Vi lyser således på det, vi gerne vil have mere af, så børnene lærer af det gode eksempel. 

Hvor dit barns lærer underviser med faget som mål, arbejder pædagogen i samme ramme, og ofte samme tid, med faget som middel i en pædagogisk kontekst. Det betyder, at uanset hvad undervisningen består i, så er det for pædagogen med udgangspunkt i dit barns personlige, sociale og kulturelle kompetencer.  

Skolens pædagoger har en afgørende betydning for dit barns sammenhængende skoledag. Det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger gør, at dit barn vil opleve sammenhæng fra klokken 8-17 hver dag. Vi har fokus på, at det hele barn trives i den hele skole.  

Alle vores klasser i indskolingen har tilknyttet en klassepædagog. Pædagogen har blandt andet mulighed for at deltage på fagdage, hvor vi ofte tager ud af huset. 

To-voksen ordning

I indskolingen prioriterer vi to-voksenordning. Der betyder, at vi har valgt at afkorte skoledagens længde til fordel for flere timer med to voksne i klasselokalet. Vi oplever, at det giver en større tryghed for børnene, samt skaber et endnu bedre rum for læring og faglig udvikling. 

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.