Dit barn vil få øje på egne og andres styrker, samt hvor langt man kan komme, når man kombinerer styrker gennem samarbejde. 

Dit barn vil ligesom i indskolingen have læsebånd hver morgen, idet vi oplever, at det bidrager til at vedholde børnenes læseglæde. Fagdage fordeler sig over hele skoleåret, hvor omdrejningspunktet er (tvær)faglig fordybelse og projektorienteret undervisning. 

Fag på mellemtrinnet

I løbet af mellemtrinnet vil dit barn have følgende nye fag på skoleskemaet: 

  • Håndværk og design (fra 4. klasse) 
  • Tysk (fra 5. klasse).

På nogle årgange vil dit barn blive del af en række større projekter. Det kan blandt andet være First Lego League, Naturfagsmaraton, Skolernes Skakdag, SkoleOL. Det er også på mellemtrinnet, at skolen arrangerer skolefest og andre arrangementer. Disse arrangementer er med til at styrke fællesskabet på årgangene, og særligt musicalen giver børnene et minde, som varer ved. 

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet 

I 4.-6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.