Hvis dit barn har særlige behov, har vi mulighed for at tildele dit barn nogle ressourcer. Et særligt behov kan rumme mange ting – både i forhold til det faglige og sociale. Derfor tildeler vi ressourcer på mange forskellige måder. 

Hulen - det faglige støttecenter 

Hulen er et fagligt støttecenter, som sikrer elevernes læse-, skrive- og sprogudvikling. Dit barn kan få støtte på baggrund af relevante tests, eller hvis dit barns lærere vurderer, at der er et behov. 

I støttecenteret arbejder vi med specifikke mål for den enkelte elev/gruppe. Derudover arbejder vi med den enkelte elevs selvfølelse, erkendelse og accept af egne vanskeligheder. 

Huset – et frirum med plads til social og faglig læring 

Huset er et alternativ til de elever, som har brug for en pause i skolehverdagen. Her får eleven den nødvendige sociale og faglige støtte. Hvis dit barn har behov for et sådant frirum, er vi i løbende dialog med dig som forældre. 

Mulighederne for støtte er mange 

Vi har mulighed for at hjælpe dit barn på andre måder end ovenstående, hvis dit barn har særlige behov. Det kan både være intern og ekstern støtte. 

Interne ressourcer 

De interne ressourcer kan bestå i: 

 • Sparring mellem kollegaer 
 • Kurser til lærere og pædagoger, som hjælper dem ind i udfordringen 
 • Ledelsessparring 
 • Co-teaching 
 • Klassepædagoger 
 • To-voksen-ordning 
 • Specialcentermøder 
 • Fraværsteamet 
 • AKT-teamet (adfærd, kontakt, trivsel) 
 • Ekstra ressourcer i klassen.

Eksterne samarbejdspartnere 

Foruden de interne ressourcer, som vi kan tilbyde dit barn, har vi også en række samarbejdspartnere. Hvis dit barn har et særligt behov, kan vi søge om hjælp til den pågældende udfordring. Dette beror på en konkret vurdering. 

Vi samarbejder med følgende eksterne samarbejdspartnere: 

 • Det kommunale AKT-team 
 • Det kommunale fraværsteam 
 • PPR og Specialpædagogik 
 • Back to school 
 • Kompetencecenter for Læsning 
 • Familieskolen 
 • Socialforvaltningen.