Det faglige arbejde 

Fagligt har vi i første klassetrin især fokus på læsning, læseforståelse og stavning. Matematik er ligeledes en væsentlig del af undervisningen på en eksperimenterende, legende og praksisnær måde. 

I løbet af dit barns tid i Trin I er følgende fag på skemaet: 

 • Dansk (fra 1. klasse) 
 • Matematik (fra 1. klasse) 
 • Engelsk (fra 1. klasse) 
 • Idræt (fra 1. klasse) 
 • Musik (fra 1. klasse) 
 • Natur/teknik (fra 1. klasse) 
 • Kristendom (fra 1. klasse) 
 • Billedkunst (fra 1. klasse) 
 • Historie (fra 3. klasse) 
 • Svømning (fra 3. klasse)
 • Håndværk og design (fra 4. klasse) 
 • Tysk (fra 5. klasse)

Ud over fagene vil dit barn blive del af en række større projekter. Det kan blandt andet være First Lego League, Naturfagsmaraton, Skolernes Skakdag, Skole-OL.

For hele tiden at understøtte elevernes trivsel bygger undervisningen på fællesskabende didaktikker og veksler mellem selvstændigt arbejde og arbejde i grupper. Disse grupper sammensætter vi på baggrund af forskellige parametre – både fagligt og socialt. Det er vigtigt for os, at dit barn opbygger gode relationer på tværs af køn, grupper og klasser samt får en forståelse for, at vi er forskellige. 

Det pædagogiske arbejde 

Pædagogisk har vi opmærksomhed på at fremme dit barns styrker. I forhold til alle børnenes sociale samvær gør vi det tydeligt over for børnene, hvilken adfærd vi ønsker at se. Vi lyser således på det, vi gerne vil have mere af, så børnene lærer af det gode eksempel. 

Hvor dit barns lærere underviser med faget som mål, arbejder pædagogen i samme ramme og ofte samme tid med faget som middel i en pædagogisk kontekst. Det betyder, at uanset hvad undervisningen består af, så arbejder pædagogen med udgangspunkt i dit barns personlige, sociale og kulturelle kompetencer.  

Skolens pædagoger har en afgørende betydning for dit barns sammenhængende skoledag. Det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger gør, at dit barn vil opleve sammenhæng fra klokken 8-17 hver dag. Vi har fokus på, at barnet trives igennem hele dagen - skole og fritid.  

Vores 0. - 3. årgange i Trin I har tilknyttet en klassepædagog. Pædagogen har blandt andet mulighed for at deltage på fagdage, hvor vi ofte tager ud af huset. 

To-voksen ordning

På Lystrup Skole prioriterer vi to-voksenordning. Der betyder, at vi har valgt at afkorte skoledagens længde til fordel for flere timer med to voksne i klasselokalet. Vi oplever, at det giver en større tryghed for børnene, samt skaber et endnu bedre rum for læring og faglig udvikling. 

Din rolle som forælder til et barn i Trin I 

Din rolle som forælder til et barn i 0.-5. årgang handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet, træning i bogstaver og tal og senere lektier bliver en naturlig del af hverdagen.

I slutningen af Trin I handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. På 4.-5. årgang kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats. 

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen, samt en god omtale af klassen og klassens elever gør skoledagen tryg og forudsigelig for alle børnene.