Vi er hver især eksperter ind i dit barns skolegang - i forskellige sammenhænge. Det skal vi få mest muligt ud af, og det gør vi gennem et godt samarbejde.

Det kan du forvente af os

Du kan forvente: 

 • at skolen informerer dig om dit barns trivsel og faglige udbytte af skolegangen, herunder hvis dit barn er fraværende 
 • at skolen informerer dig om det faglige, arbejdet, trivslen og det sociale liv i dit barns klasse 
 • at skolen tilstræber en klar kommunikation og ensrettet brug af kommunikationskanaler 
 • at skolens sikrer, at det for dig som forælder er nemt at holde sig opdateret om praktiske og indholdsmæssige dele at elevernes skolegang 

Det forventer vi af dig 

Som forælder kan det være svært at gennemskue, hvad der præcist forventes af dig, når dit barn går i skole. Alle forældre ønsker at blive de bedste forældre ind i deres barns skolegang, og det kan være svært at vide hvordan. 

Som skole forventer vi: 

 • at du bidrager til, at dit barn har forudsætninger for at lære – altså at dit barn blandt andet er udhvilet, møder til tiden og får en varieret kost 
 • at du fortæller skolen om hændelser i dit barns liv, som har betydning for dit barns skolegang 
 • at du understøtter dit barns læring gennem hjælp til forberedelse og lektielæsning, hvis der er et behov udover skolens lektiehjælp 
 • at du respekterer og understøtter skolens værdier og ordensregler 
 • at du retter henvendelse til rette vedkommende på skolen, hvis du har spørgsmål eller andet 
 • at du orienterer dig på skolens kommunikationsplatforme, Aula og MoMo

Du vil opleve, at jo ældre dit barn bliver, jo mindre vil behovet være for direkte kontakt mellem os og dig som forælder. Vi samarbejder om dit barns udvikling og trivsel gennem hele dit barns skolegang, og i takt med at dit barn udvikler sig til at stå på egne ben, vil dit barn blive mere og mere involveret som deltager i samarbejdet. 

Du er en vigtig rollemodel for dit barn 

Som rollemodel i dit barns liv, har du en afgørende betydning for, hvordan dit barn tænker om og opfatter den samlede skole. Derfor opfordrer vi også vores forældre til altid at tale pænt om andre elever, forældre skolen og dets personale i barnets nærvær. Det kan nemlig få stor betydning for et barns tilgang til fællesskabet. 

Kommunikation mellem skole og hjem 

Udgangspunktet for en god kommunikation er, at vi som skole og du som forælder begge tager del i samtalen omkring dit barns skolegang. 

Kommunikationen kan foregå på mange måde – via Aula, ansigt til ansigt, på telefon og så videre. På Lystrup Skole har vi en forventning om, at man taler med den, sagen vedrører – altså taler vi til og med hinanden, og ikke om hinanden. Og så forventer vi selvfølgelig, at det altid foregår i en ordentlig tone fra begge parters side. 

Hvis du som forælder får behov for at tale med skolen, går du som udgangspunktet altid gå til det nærmeste personale, som sagen vedrører. Det vil som oftest være dit barns kontaktperson. 
Skulle du have opfattelsen af ikke at blive hørt og forstået, kan du tale med den pædagogiske leder for dit barns afdeling og i sidste ende skolelederen. 

Hvornår kan du forvente svar fra os?

På Lystrup Skole arbejder vi med en responstid på to hverdage. Det betyder, at vi tilkendegiver at have modtaget din besked, hvis vi ikke kan give et endegyldigt svar med det samme. Samtidigt informerer vi om, hvornår vi forventer at vende tilbage med et svar. 
Vi håber, at du som forælder tilstræber at efterleve den samme responstid. 

Det organiserede samarbejde mellem os 

I løbet af et skoleår organiserer vi samarbejdet med dig som forældre på forskellige måder. Formålet er at styrke dialogen mellem skole og hjem. Du kan finde nogle eksempler herunder: 

 • På elevniveau: Hvert skoleår afholder dit barns lærer/pædagog en skole-hjem-samtale for dit barn. Her taler vi om, hvordan dit barn klarer sig i skolen både fagligt og socialt.  
  Både skolens personale og du som forælder kan bede om en ekstra samtale, hvis der er behov for det. 
 • På klasseniveau: I klasserne bliver der afholdt forældremøder efter behov. Her har du mulighed for at tale med de andre forældre om, hvad der rør sig i dit barns klasse.  
  Du kan også melde dig til klasseforældrerådet. Rådet arrangerer forskellige aktiviteter, drøfter relevante emner for klassen samt administrerer klassekassen. 
 • På skoleniveau: I skolebestyrelsen sidder syv forældrevalgte, to elever, to medarbejdere og ledelse. Skolebestyrelsen påtager sig flere forskellige opgaver og sikrer en god dialog mellem skolen og dens forældre, elever og medarbejdere. Læs mere om bestyrelsen siden herom. SFO'en har også et forældreråd som varetager SFO'ens interesserer. 

Foruden det organiserede arbejde har skolen også en række traditioner, som i højere grad har til formål at styrke det sociale fællesskab omkring skolen for både dit barn og dig som forælder.