Du vil opleve, at vores personale er imødekommende, og at alle har et medansvar for, at du får et vellykket praktikforløb. 

Vi forventer vi, at du som studerende tager del i livet på skolen. Afhængigt at dit niveau og mål for praktikken, vil vi udfordre dig, så du får mest muligt ud af dit praktikforløb hos os. 

Er du lærerstuderende? 

Som lærerstuderende vil du blive tildelt en klasse og praktiklærer – det kan være en 1.-9. klasse. Når vi udpeger en klasse, tager vi hensyn til dine linjefag, kompetencer og erfaringer. Foruden en praktiklærer vil du også få tildelt en mentor. Din mentor fungerer som bindeled mellem Lystrup Skole og dig i opstarts- og introfasen. 

Vi udarbejdet en uddannelsesplan, som vil klæde dig på til et praktikforløb hos os – uanset om du er 1., 2. eller 4. års studerende. Den får du udleveret, når du starter i praktik hos os. 

Har du spørgsmål til vores praktik for lærerstuderende, er du velkommen til at kontakte vores praktikansvarlige: Mie Bønløkke (mitb@aarhus.dk) eller Lene Jönsson (plj@aarhus.dk). 

Er du pædagogstuderende? 

Som pædagogstuderende vil du blive tildelt en klasse og vejleder. Det gælder både for pædagogstuderende samt PA-elever. Du vil primært være tilknyttet SFO’en, men har også timer i forbindelse med undervisningen, herunder understøttende undervisning og lektiehjælp. 

Du vil få vejledning en gang om ugen. 

Har du spørgsmål til vores praktik for pædagogstuderende, er du velkommen til at kontakte vores praktikansvarlige: Helle Rostoft (rdhe@aarhus.dk) eller Morten Nielsen (mornie@aarhus.dk).