Progression er, når dit barn udvikler sig, uanset hvor dit barn befinder sig på den faglige skala. Vi måler dit barns faglige udvikling gennem læse-, stave- og nationale tests. Formålet er at følge, om dit barn flytter sig fagligt, og dermed bliver så dygtig som muligt. 

 

Vores lærere og pædagoger arbejder sammen om dit barn 

Du vil opleve, at vores lærere og pædagoger arbejder sammen om dit barns udvikling – både fagligt og socialt. Vi arbejder på tværs i teams, hvor omdrejningspunktet kan være den enkelte elev, klasse eller årgang, hele afdelingen eller et specifik fag. 

Dette ligger i god tråd med skolens og kommunes arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber (SLF). Formålet med SLF er at styrke samarbejdet mellem fagfolk. Vi er nysgerrige på hinandens fagligheder, hvilket kommer til udtryk i teamenes dialoger, hvor vores professionelle dømmekræft udvikles. Denne faglige udvikling er det, der skal komme dit barns læring og udvikling til gode.

Lærernes faglighed 

Vi har meget fagstolte lærere, og det smitter af på undervisningen. Du vil opleve lærernes begejstring, villighed og søgen på at gøre faget interessant for netop dit barn, når dit barn går i skole hos os. Det bliver underbygget af den relation, vi skaber til dit barn ved at møde dit barn, der hvor han eller hun er. 

Vi efteruddanner løbende vores lærere

Undervisningsministeriet har en målsætning om, at 95 procent af undervisningen i 2025 skal varetages af lærere med linjefag, eller kompetencer, som svarer til linjefag. På Lystrup Skole arbejder vi derfor målrettet på at efter-/videreuddanne vores lærere, så dit barn vil blive undervist af endnu skarpere lærere. 

Pædagogernes faglighed 

Vores pædagoger spiller særligt en rolle for dit barn i indskolingen. Dit barns klassepædagog understøtter lærerens arbejde i klassen. Samarbejdet om klassen hjælper til en bedre trivsel i klassen, og giver dermed nogle bedre vilkår for dit barns læring og faglige progression. Pædagogernes faglighed bliver bragt i spil både i forbindelse med undervisningen og i skolens SFO. Læs mere om pædagogernes og lærernes arbejde i 0.-3. klasse.