Forældrerådet har blandt andet til opgave at vælge en række temaer, som skal fremme dit barns trivsel, læring og udvikling i SFO-sammenhæng. 

Hvis dit barn går i skolen SFO, kan du melde dig til SFO-forældrerådet. Vi tilstræber altid, at en forælder fra hver årgang er repræsenteret i forældrerådet. Er der flere, som melder sig, afholder vi valg. 

Som repræsentant i SFO-forældrerådet kan du altså få indflydelse på, hvad SFO’en skal have fokus på i løbet af et skoleår. Du bliver ligeledes en samarbejdspartner for skolebestyrelsen og kan bidrage til at styrke samarbejdet mellem forældre, medarbejdere og ledelse omkring børnenes hverdag i SFO’en. 

SFO-forældrerådet mødes i udgangspunktet fire gange om året. 

Karina Damgaard Poulsen
Funktion: Forældrerepræsentant - formand
Mobil: 60 93 72 07
Mail: karinadpoulsen@gmail.com

Jesper Busted Poulsen
Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Mobil: 21 15 64 51
Mail: jesper_budsted@icloud.com

Karina Ammitzbøll
Funktion: Forældrerepræsentant

Louise Toft
Funktion: Forældrerepræsentant

Maria Thiim
Funktion: Forældrerepræsentant

Hanne Andersen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Mail: hannande@aarhus.dk