Skolefritidsordningen (SFO) på Lystrup Skole er for alle børn i indskolingen fra 0.-3. årgang, såvel børn fra almenklasserne som børn fra specialklasserne. 

Pædagogik – sammenhæng mellem skole og SFO 

Vores pædagogiske grundsyn er, at aktiviteten er et middel i en pædagogisk kontekst. Du vil opleve, at vores grundsyn bliver afspejlet i hele SFO’ens virke. Det betyder, at uanset hvilke aktiviteter vi laver, så er det med udgangspunkt i dit barns personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Vi har fokus på, at dialogen internt, og sammen med dig som forælder, altid går på udviklingen af dit barns kompetencer. 

Alle klasser fra 0.-3. årgang har en klassepædagog, som samarbejder med forældre og lærere om barnets udvikling. Vores pædagoger har stor betydning for dit barns samlede oplevelse af skole og SFO, og de skaber sammenhæng for dit barn fra klokken 8-17. Vi har fokus på, at det hele barn trives i den hele skole. 

Dagligdagen i vores SFO 

SFO’en holder til i skolens A- og B-hus. Her er der gjort plads til både leg og læring i skolens nyrenoverede lokaler. For at vi kan differentiere og målrette de pædagogiske aktiviteter til dit barns alder, er vi til daglig opdelt i to afdelinger: 

  • 0.-1. årgang i A-huset 
  • 2.-3. årgang i B-huset 

I begge afdelinger planlægger vi dagligt aktiviteter, som er målrettet aldersgruppen. Vi laver også aldersintegrerede aktiviteter, hvor dit barn er sammen med andre børn på tværs af årgangene. 

Vi tilbyder en bred række af aktiviteter, som børnene kan vælge sig ind på. Disse pædagogiske aktiviteter fordeler sig inden for områderne: 

  • Udeliv og bevægelse 
  • Kreativitet 
  • Musik 

Skriv dit barn op til SFO 

SFO’en har stor betydning for fællesskabet, og vi opfordrer altid vores forældre til at tilmelde deres børn. Særlig ved skolestart giver SFO’en en tryg overgang fra børnehave til skole. Skoledagen og tiden i SFO’en bidrager på hver sin måde til at opbygge fællesskabet – og det håber vi, at du som forælder vil støtte op om. 

Når dit barn går i skole hos os, er dit barn garanteret en plads i SFO’en. Du kan tilmelde dit barn via den digitale pladsanvisning.

SFO'ens åbningstider 

Den daglige åbningstid er mandag til fredag: 

Morgen: Kl. 06.30 – 08.00 
Eftermiddag: Kl. 13.40 – 17.00 (fredag 16.30) 

Almen sfo:40362911 (A huset)

VIP(special) SFO: 40414913 (B huset)

Ferie

SFO’en holder ferieåbent i alle ferier, dog ikke på helligdage. Hvis dit barn er tilmeldt SFO, så kan du melde dit barn til feriepasning. Det gør du op til den pågældende ferie. 

Kontakt os 

Har du spørgsmål til vores SFO, er du velkommen til at kontakte os.