Det er et nemlig stort øjeblik i dit barns liv, når dit barns skal starte i skole. Her kan du læse om, hvad der sker op til dit barns skolestart. 

Vi inviterer dig til et informationsmøde

Som udgangspunkt skal dit barn starte i skole det år, barnet bliver seks år. I efteråret før dit barn skal starte i skole, afholder vi et møde for forældre til kommende elever i 0. klasse. Her får du informationer om følgende:  

  • Samarbejdet mellem Lystrup-Elsted Dagtilbud og skolen 
  • Lystrup Skoles værdier: Nysgerrighed, viden og glæde 
  • Hverdagen på skolen 
  • Hvad du kan gøre som forælder i tiden op til dit barns skolestart.

Du møder lærere og pædagoger i 0. klasse samt skolens ledelse og muligvis repræsentanter fra Lystrup-Elsted Dagtilbud. Du vil modtage invitationen til arrangementet via den institution, som dit barn går i. 

Når du skriver dit barn ind i skolen

I oktober måned åbner skoleindskrivningen. Den løber frem til og med januar måned og foregår digitalt via aarhus.dk/skoleindskrivning. Du modtager digital post fra Aarhus Kommune om skoleindskrivningen, hvis dit barn skal starte i skole den kommende sommer. Er du i tvivl om dit barns skolestart? Så kontakt skolen for et møde. 

Hvad gør børnehaven?

Hvis dit barn skal starte i skole den kommende sommer, inviterer dit barns børnehave dig til en status- og udviklingssamtale i dit barns børnehave. Det sker som regel i november måned. Børnehaven sammensætter også storbørnsgrupper, hvor dit barn deltager i en række aktiviteter, som er målrettet skolestart. 

Børnehaven og skolen er i dialog om dit barn

I løbet af april måned afholder børnehaven og skolen et overleveringsmøde. På dette møde kommer børnehaven med anbefalinger til klassedannelse. Dem tager vi med i vores overvejelser, når vi sammensætter klasserne. Inden taler børnehaven med dig som forælder om de anbefalinger, de giver videre til os. 

Der kan fra tid til anden være behov for en overdragelsessamtale mellem børnehave, skole og forældre samt eventuelt andre relevante samarbejdspartnere. 

Hvilken klasse skal mit barn gå i?

Vi sammensætter 0. klasser på baggrund af børnehavens anbefalinger og skolens princip for klassedannelse. For mange børn er det trygt og godt at kende én eller flere af de kommende klassekammerater på forhånd, så det tilstræber vi i klassedannelsen. 

I maj/juni måned offentliggør vi klasselisterne, og vi sender dem direkte til dig. 

"Kend din skole"-dag og grillaften

I forsommeren inviterer skolen til "Kend din skole"-dag, så du og dit barn kan besøge skolen sammen. Mens dit barn er i sin nye klasse sammen med klassekammerater, lærer og pædagog, mødes forældrene til et samlet forældremøde. Du modtager en invitation op til arrangementet. 

I forsommeren inviterer vi også til en grillaften sammen med dit barn, dit barns lærer og pædagog. Til grillaften afholder vi det første klasseforældremøde og afstemmer de gensidige forventninger i dit barns klasse. 

Når dit barn skal starte i SFO og skole

For de fleste børn er SFO’en det første møde med skolen efter sommerferien. Vi anbefaler, at dit barn starter i SFO fra d. 1. august og får mulighed for at vænne sig til de nye omgivelser før skolestart. 

Hvad kan du som forælder gøre, inden dit barn skal starte i skole?

Ved det første informationsmøde i november får du nogle råd om, hvordan du kan hjælpe dit barn på vej til en god skolestart, herunder: 

  • at styrke dit barn i at hjælpe sig selv
  • at styrke dit barns sprog  
  • at øve koncentrationen 

Er du allerede nu nysgerrig på, hvad du kan gøre, så læs mere i pjecen På vej i skole. Denne pjece er udarbejdet i et samarbejde mellem Lystrup-Elsted Dagtilbud, Elsted Skole og Lystrup Skole.