Hvad kan du forvente af skolen, og hvad forventer skolen af dig? 

Skolestart i 0.klasse 

Dit barn skal opleve tryghed hver dag – også ved opstarten i SFO og skole. Derfor er alle vores pædagoger på arbejde i SFO'en i uge 32. Det giver de børn, der går i SFO'en, en rolig opstart med mulighed for at lære huset at kende. Gode rutiner starter tidligt, og efter en lang sommerferie er det en god ide at komme i SFO'en senest til morgensamlingen. Så kan dit barn sammen med de andre børn vælge sig ind på dagens aktiviteter.  

Lystrup Skoles SFO samarbejder med øvrige fritidstilbud i området og følger derfor dit barn til svømning, sender dit barn til gymnastik, spejder med mere.  

Første skoledag starter dit barn kl. 9.00. Indskolingens børn byder dig og dit barn velkommen med flagallé og sang. Du er velkommen til at blive på skolen sammen med dit barn i dagens første lektion, og derefter fortsætter skoledagen uden dig. 

Fra august og frem til efterårsferien møder klassens pædagog hver morgen til skolestart, så du kan vende stort og småt omkring dit barn i den første skoletid. Du får besked, når skolen oplever noget omkring dit barn, som du skal vide. Derfor forventer vi som skole også, at du informerer om det, der er vigtigt i forhold til dit barns skolegang.  

Vi forventer af dig som forælder, at du: 

  • kommunikerer med skole/SFO via Aula 
  • taler positivt om dit barns klassekammerater, lærere og pædagoger samt skolen og SFO 
  • forud for skolestart øver følgende med dit barn: 
    • turtagning i samtaler, tale pænt til og med andre  
    • hjælpe sig selv ved toiletbesøg (vaske hænder, skylle ud, rydde op), ved af- og påklædning, ved oprydning med mere.

Når dit barn skifter til Lystrup Skole

Hvis dit barn skifter til Lystrup Skole, inviterer skolen dig og dit barn til et møde med skolelederen samt den afdelingsleder, der er ansvarlig for dit barns årgang.  Ved dette møde lærer vi dit barn at kende og spørger ind til dit barns styrker og særlige behov. Vi taler også om dine forventninger til skolen og skolens forventninger til dig og vores kommende samarbejde. Til sidst aftaler vi sammen med dig og dit barn, hvornår dit barn starter hos os. Hvis der er tid, er det muligt at gå en tur på skolen. 

Efter det første møde beslutter teamets lærere, hvilken klasse dit barn skal være del af. Du får tilsendt dit barns skema og din adgang til Aula via mail. 

På opstartsdagen møder dit barn på kontoret kl. 7.50. Du er velkommen til at være med. En af klassens lærere henter dit barn og følger dit barn ned i klassen. Omtrent to-tre uger efter opstart inviterer vi dig til et møde for at tale om opstarten og den fortsatte skolegang på Lystrup Skole. Har du brug for et møde tidligere i opstartsforløbet, kontakt os endelig.