Dit barn skal lære at mestre livet – at stå på egne ben. Derfor har vi sammen med dig som forælder en vigtig opgave, når vi låner dit barn 5 dage om ugen, 11 måneder om året. Vores fornemste opgave er at ruste dit barn til fremtidige udfordringer – både sociale og faglige. 

Livsmestring er ikke et fag på vores skoleskema. Det er til gengæld en del af hverdagen i vores skolen, og det kommer til udtryk på mange måder. Her er det, vi særligt arbejder med, at: 

 • dit barn er nysgerrig i forhold til sine omgivelse, sine kammerater, sit liv 
 • dit barn udvikler et sundt selvværd og tro på sig selv 
 • dit barn har respekt for, at mennesker er forskellige – og at det er en god ting 
 • dit barn evner at acceptere, at uenighed med andre er okay og at samtale kan løse konflikter 
 • dit barn udvikler og overholder klassens og fællesskabets regler 
 • dit barn viser respekt for andres grænser 
 • dit barn evner at bede om hjælp

Dit barn skal være glad for at gå i skole

Trivsel er en fælles opgave mellem skolens personale, elever og forældre. Sammen understøtter vi det gode fællesskab, fordi det giver plads til, at børnene og de unge kan trives. Du ser det, når eleverne tager hinanden under armen i frikvarterne, eller når du som forælder taler pænt om de andre børn, forældre eller skolens personale, mens dit barn hører det. Sådan oplever du, at vi sammen skaber den gode skole, hvor dit og andres børn trives. 

Sådan arbejder vi med dit barns trivsel

Vi har særligt fokus på den klasseledelse, skolens lærere og pædagoger udøver. I klassen kan dit barn udfolde sig inden for de rammer, som er accepteret i klassen og på skolen. Hvis en elev opfører sig uacceptabelt overfor en anden elev, er alle skolens medarbejdere dygtige til at gøre det klart, hvad vi accepterer, og hvad vi ikke gør. Vi understøtter en positiv adfærd overfor kammerater, de voksne i skolen og skolens materiel. Rare sociale og fysiske omgivelser skaber nemlig et godt læringsmiljø. 

Derudover gør vi fra skolens side forskellige ting, som efter behov varierer fra årgang til årgang: 

 • Klassemøder er et særligt rum for at tale om, hvordan det går i klassen, og hvordan man har det. 
 • Venskabsklasser giver mulighed for, at store og små lærer af hinanden socialt og fagligt. 
 • Legepatruljer, hvor eleverne i 4. klasse hjælper de små klasser med at sætte gang i legen i frikvarterne. Det udvikler også relationer mellem små og større elever.
 • Brætspil i kantinen, et fællesskab, der skaber relationer på tværs af årgange.

I vores antimobbestrategi kan du finde flere forslag til arbejdet med trivslen i klassen. Strategien har også en tydelig handleplan for det, skolen, elever og forældre kan gøre, hvis mobning finder sted på skolen.