Det er blandt andet bestyrelsens opgave at fastsætte skolens principper samt godkende budgetter og undervisningsmidler. Derudover bringer medlemmerne i bestyrelsen gerne skoleemner op med øje for den samlede skole, som de ønsker at drøfte med skolens repræsentanter. 

Hvad forventes der af de forældrevalgte i bestyrelsen?

Hvis du stiller op til skolebestyrelsen, er det på ingen måde påkrævet, at du har lavet bestyrelsesarbejde tidligere. Det vigtigste er, at du brænder for at gøre Lystrup Skole til en skole, hvor glæde, nysgerrighed og viden er fundamentet for et godt læringsmiljø og en god skolehverdag for børn og voksne. 

Skolens bestyrelse mødes 8 gange om året – i udgangspunktet den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 17:00-20:00 undtagen december og juni. I forbindelse med møderne kan du i gennemsnit regne med en halv times forberedelse. Udover skolebestyrelsesmøderne kan du komme til at deltage i udvalgsarbejde i forbindelse med høringssvar, ansættelser af medarbejdere eller dialogmøder med rådmanden. 

Skolebestyrelsen er lige noget for mig. Hvad gør jeg?

Når Lystrup Skole udskriver valg, kan du stille op for en to- eller fireårig periode. På Lystrup Skole afholder vi forskudt valg i lige år – næste gang i 2024. Forud for valget får du tilsendt et informationsbrev via Aula, som fortæller, hvad du skal gøre, hvis du vil stille op som kandidat til skolebestyrelsen. 

Du kan opstille til bestyrelsen hvert andet år, hvor tre-fire af de i alt syv forældrevalgte pladser er på valg. Det sikrer et mere kontinuerligt arbejde i skolebestyrelsen, når nogle forældre træder ud, og nye kommer ind. 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i skolebestyrelsen, eller er i tvivl om du skal stille op, er du velkommen til at kontakte skolens ledelse. 

Her finder du kontaktinformationer til skolebestyrelsens medlemmer.

Kristian Bækmark Kjær
Funktion: Forældrerepræsentant - formand
Adresse: Oldager 4, 8520 Lystrup
Mobil: 40 63 56 84
Mail: kristiankjaer@gmail.com

Jette Hoffmann

Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Adresse: Petersmindevej 33,1, 8520 Lystrup
Mobil:23959882
Mail: jette170677@gmail.com

Nina Saustrup
Funktion: Forældrerepræsentant 
Adresse: Hedeskovvej 34, 8520 Lystrup
Mobil: 53 77 53 87
Mail: nina.saustrup@gmail.com

Camilla Bisgaard-Bobner
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Engvangen 14, 8520 Lystrup
Mobil: 89 38 11 13
Mail: c.bisgaard@hotmail.com

Ellen Skammeritz
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Elmehaven 55, 8520 Lystrup
Mobil: 61108685
Mail: ellenskammeritz@gmail.com

Lene Holst Andersen
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Elmehaven 45, 8520 Lystrup
Mobil: 61268313
Mail: Exleha@gmail.com

Helle Helbo
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Ladefogedvej 26, 8200 Aarhus N
Mobil: 22 96 94 29
Mail: hevh@aarhus.dk

Tue Møller Andersen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Tjørneagervej 8, 8520 Lystrup
Mobil: 22 88 58 77
Mail: tuma@aarhus.dk

Nicoline Holmen
Funktion: Elevrepræsentant
Klasse: 9.

Referater skoleåret 23/24

Referater skoleåret 22/23

Referater for skoleåret 2021/2022

Referater for skoleåret 2020/2021

Referater for skoleåret 2019/2020

Referater for skoleåret 2018/2019

Referater for skoleåret 2017/2018

Referater for skoleåret 2016/2017

Referater for skoleåret 2015/2016

Referater for skoleåret 2014/2015

Referater for skoleåret 2013/2014

Referater for skoleåret 2012/2013

Referater for skoleåret 2011/2012

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.