Det er blandt andet bestyrelsens opgave at fastsætte skolens principper samt godkende budgetter og undervisningsmidler. Derudover bringer medlemmerne i bestyrelsen gerne skoleemner op med øje for den samlede skole, som de ønsker at drøfte med skolens repræsentanter. 

Hvad forventes der af de forældrevalgte i bestyrelsen?

Hvis du stiller op til skolebestyrelsen, er det på ingen måde påkrævet, at du har lavet bestyrelsesarbejde tidligere. Det vigtigste er, at du brænder for at gøre Lystrup Skole til en skole, hvor glæde, nysgerrighed og viden er fundamentet for et godt læringsmiljø og en god skolehverdag for børn og voksne. 

Skolens bestyrelse mødes 8 gange om året – i udgangspunktet den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 17:00-20:00 undtagen december og juni. I forbindelse med møderne kan du i gennemsnit regne med en halv times forberedelse. Udover skolebestyrelsesmøderne kan du komme til at deltage i udvalgsarbejde i forbindelse med høringssvar, ansættelser af medarbejdere eller dialogmøder med rådmanden. 

Skolebestyrelsen er lige noget for mig. Hvad gør jeg?

Når Lystrup Skole udskriver valg, kan du stille op for en to- eller fireårig periode. På Lystrup Skole afholder vi forskudt valg i lige år – næste gang i 2022. Forud for valget får du tilsendt et informationsbrev via Aula, som fortæller, hvad du skal gøre, hvis du vil stille op som kandidat til skolebestyrelsen. 

Du kan opstille til bestyrelsen hvert andet år, hvor tre-fire af de i alt syv forældrevalgte pladser er på valg. Det sikrer et mere kontinuerligt arbejde i skolebestyrelsen, når nogle forældre træder ud, og nye kommer ind. 

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i skolebestyrelsen, eller er i tvivl om du skal stille op, er du velkommen til at kontakte skolens ledelse. 

Her finder du kontaktinformationer til skolebestyrelsens medlemmer.

Annemette Skjøttgaard
Funktion: Forældrerepræsentant - formand
Adresse: Blåbærhaven 23, 8520 Lystrup
Mobil: 30 22 36 65
Mail: annejell@rm.dk

Kristian Bækmark Kjær
Funktion: Forældrerepræsentant - næstformand
Adresse: Oldager 4, 8520 Lystrup
Mobil: 40 63 56 84
Mail: kristiankjaer@gmail.com

Nina Saustrup
Funktion: Forældrerepræsentant 
Adresse: Hedeskovvej 34, 8520 Lystrup
Mobil: 53 77 53 87
Mail: nina.saustrup@gmail.com

Camilla Bisgaard-Bobner
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Engvangen 14, 8520 Lystrup
Mobil: 89 38 11 13
Mail: c.bisgaard@hotmail.com

Martin Hersom Bien
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Egehaven 57, 8520 Lystrup
Mobil: 25 38 36 60
Mail: martin.hersom@bien.dk 

Karina Veng
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Hybenhaven 87, 8520 Lystrup
Mobil: 21 91 50 69
Mail: karina.veng@gmail.com

Mikkel Krag Brunvold
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Elmehaven 41, 8520 Lystrup
Mobil: 26 23 58 00
Mail: mikkelbrunvold@gmail.com

Helle Helbo
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Ladefogedvej 26, 8200 Aarhus N
Mobil: 22 96 94 29
Mail: hevh@aarhus.dk

Tue Møller Andersen
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Adresse: Tjørneagervej 8, 8520 Lystrup
Mobil: 22 88 58 77
Mail: tuma@aarhus.dk

Lucas Johansen
Funktion: Elevrepræsentant
Klasse: 9.x

Selma Schmidt  
Funktion: Elevrepræsentant
Klasse: 9.z

Referater for skoleåret 2021/2022

Referater for skoleåret 2020/2021

Referater for skoleåret 2019/2020

Referater for skoleåret 2018/2019

Referater for skoleåret 2017/2018

Referater for skoleåret 2016/2017

Referater for skoleåret 2015/2016

Referater for skoleåret 2014/2015

Referater for skoleåret 2013/2014

Referater for skoleåret 2012/2013

Referater for skoleåret 2011/2012